Giỏ hàng

  Sản phẩmGiáSố lượngTổng cộng
× Gà tre tân châu chuối lửa mặt râu Ms17 900,000 
5,400,000 
× Gà tre tân châu chuối lửa ms 0001 800,000 
10,400,000 
× ga-tan-chau-dep Ga tre tan chau chuoi lua ms18 950,000 
3,800,000 
× Ga tre tan chau chuoi trang ms19 1,100,000 
4,400,000 
× Gà tre tân châu khét chuối Gà tre tân châu khét chuối Giá rẻ 1,000,000 
2,000,000 
× Gà tre tân châu khét sữa đẹp Gà tre tân châu khét sữa trích râu 1,850,000 
14,800,000 
× Gà tre tân châu nhạn ms 0001 1,100,000 
6,600,000 
× Gà tre tân châu chuối trắng Bán Gà tre tân châu chuối trắng ms016 1,100,000 
7,700,000 
× gà tre tân châu chuối lửa 200,000 
800,000 
× Gà tre tân châu Chuối Lửa 1,850,000 
18,500,000 
× Gà tre tân châu con khét vàng 700,000 
7,700,000 
× Gà tre tân châu mái hàng tuyển chọn 650,000 
6,500,000 
× Gà tre tân châu khét chuối 850,000 
9,350,000 
× Gà tre tân châu khét sữa trích râu ms 0002 1,000,000 
10,000,000 
× Mua gà tre tân châu chuối trắng ms20 700,000 
2,800,000 
× ga-tre-tan-chau-khet-chuoi Mua Ban ga tan chau khet chuoi ms17 900,000 
900,000 

Bạn có thể thích…

Cart totals

Tổng phụ111,650,000 
Tổng cộng111,650,000