Trại Gà Tre Tân Châu Bắc Ninh

 

 

Danh Mục Sản Phẩm

 

 

Gà Tre Tân Châu Màu Khét

Xem Bộ Sưu Tập

Xem Bộ Sưu Tập

Xem Bộ Sưu Tập

Gà Tre Tân Châu Màu Điều

Xem Bộ Sưu Tập
Call Now ButtonGọi Ngay