Gà tre tân châu Nhạn

900,000 

Gà tân châu Nhạn dâu tơ

14 tháng nọc hàng đẹp tương lai…Bó Đuôi to lao lết mã chạm đất
vẫn full lông máu đang chế độ hoàn thiện lông!

Gà tre tân châu Nhạn
Gà tre tân châu Nhạn

900,000 

Call Now ButtonGọi Ngay